Terve Kouvola

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä arjenhallintaa. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisen elämän haasteista.