Terve Kouvola

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiassa suunnitellaan yhdessä neuvotellen asiakkaalle sopiva ruokavalio ja tuetaan sen toteuttamisessa.

Sopiva ruokavalio edistää terveyttä ja on tärkeä osa monen sairauden hoitoa mm:

 • diabetes
 • ruoka-aineallergiat
 • kohonnut kolesteroli
 • yli- tai alipaino
 • keliakia
 • syömishäiriöt
 • munuaisten vajaatoiminta
 • yksipuolinen ruokavalio
 • tilanteet, joissa riittävän ravinnonsaannin turvaaminen on haasteellista
 • energian ja ravintoaineiden kulutus on lisääntynyt (mm. runsas liikunta, eräät sairaudet)
 • energian ja ravintoaineiden saanti on vähentynyt (mm. nielemisongelmat, eräiden leikkausten jälkitilat)

Ravitsemusterapian toteutus

Ohjaus on asiakkaan tarpeista lähtevää, käytännönläheistä sekä tutkimustietoon ja hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin perustuvaa. Vastaanotolla (n. 60 min.) aloitetaan ruokailutottumusten selvittämisestä ja päädytään ruokavalion ja ravitsemustilan arvioinnin jälkeen sopimaan tarvittavista muutoksista. Sovitut muutokset määritellään selkeästi ja toteutumista tuetaan asettamalla tavoitteita.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Ravitsemusterapeutin koulutukseen kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteen sekä ravitsemusterapian lisäksi lääketieteen, luonnontieteen sekä käyttäytymistieteiden opintoja. Terveydenhuollossa toimivilta ravitsemusterapeuteilta vaaditaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.