Terve Kouvola

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Asiakas ei tarvitse välttämättä lähetettä psykoterapiaan, vaan hän voi hakeutua siihen oma-aloitteisestikin. Hoidon kesto vaihtelee ongelmasta riippuen muutamasta käyntikerrasta 2–3 vuoteen.

Tavoitteet

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä. Tavoitteisiin kuuluu myös tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Hoitomuodot

Psykoterapeuttisia hoitomuotoja on monia ja tavallisimpia ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset psykoterapiat, ratkaisukeskeinen terapia ja perheterapiat.

Kelan korvaama terapia

Psykoterapiaa voidaan osittain korvata Kelan tekemällä kuntoutuspäätöksellä Kelan tuella.  Kelan korvausta varten asiakas tarvitsee psykiatrian erikoislääkärin lausunnon, erillisen kuntoutushakemuksen ja noin kuuden kuukauden säännöllisen hoitosuhteen ennen Kelalle tehtyä kuntoutushakemusta. Hoitoa antavalla psykoterapeutilla täytyy olla Kela-pätevyys.

Palvelut työterveyshuollolle:

 • työnohjaus
 • asiakkaan psyykkisen tilan ja hoidon tarpeen arviointi
 • terapiakäynnit esim. masennuksen hoidossa
 • kriisiluonteiset käynnit

Muut terapiapalvelut:

 • psykodynaaminen yksilöpsykoterapia
 • ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia
 • lyhyt (1–20 käyntiä) yksilöpsykoterapia
 • tukea antavat keskustelut
 • kriisihoito
 • parikäynnit
 • työnohjaus