Terve Kouvola

Jalkaterapia

Jalkaongelmat ovat moninaisia, alkaen iho- ja kynsioireista, erilaisista infektioista päättyen jalkaterän asentovirheisiin. Kaikenikäisten ihmisten jalkaongelmat yleistyvät jatkuvasti. Syinä tähän ovat mm. liikunnan vähäisyys, ylikuormitus ja omahoitotottumusten vähäisyys.

Ongelmia jaloissa aiheuttavat erilaiset sairaudet, kuten reuma, diabetes ja psoriasis. Alaraajojen toimintahäiriöitä voi tulla myös onnettomuuksien, urheiluvammojen ja tapaturmien jälkeen.

Jalkaterapiassa:

  • Hoito alkaa terapiatarpeen arvioinnilla.
  • Tutkitaan alaraajojen toimintakykyä.
  • Arvioidaan ihomuutokset ja niiden aiheuttajat.
  • Tunnistetaan jalkaterän virheasennot, määritellään erilaisten tukien esim. pohjallisten ja apuvälineiden tarpeellisuus.